Oxygenterapi

Nuvo Lite

Oxygenkoncentrator

Nuvo Lite är en modern och kompakt oxygenkoncentrator, byggd med senaste teknik och utformad i användarvänlig design.

Kröber O2

Oxygenkoncentrator

För behandling av andningsrelaterade sjukdomar som exempelvis, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kan användas till alla patienter, även barn, som ordinerats andningsoxygen upp till 6 liter/min.

Kröber 4

Oxygenkoncentrator

Med en ljudnivå av endast 31 dBA är Kröber 4 marknadens tystaste stationära oxygenkoncentrator.

Kingon P2

Bärbar Oxygenkoncentrator 

Den minsta och lättaste 1 liters oxygenkoncentratorn på marknaden, endast 1,98kg

SYSMED MQ50

Oxygenkoncentrator

  • Låg ljudnivå, endast 37dB
  • Låg vikt, 15,5kg
  • Ny utformning för bättre ventilation och enklare underhåll
NYHETER!