Medicinska gasanläggningar

Klicka på texten eller bilderna för att se/ladda ner katalog.

Tömningscentral
AGS 35/50
Helautomatisk tömningscentral för medicinska gaser
AGS 80P
Helautomatisk tömningscentral för medicinska gaser
Singalmatic
Drifttrycksregulator
HEYER
Övervakningsenhet/larm för O2 och CO2
Dialmatic Plus & Dialmatic Plus RMO för 2-4 gaser
Tryckövervakare
Trealmatic Plus & Trealmatic Plus RMO för 3 gaser
Gruppregulator
Tetralmatic Plus & Tetralmatic Plus RMO för 4 gaser
Gruppregulator
Rörkanal

För medicinska gasrör
Gasuttag Tvilling/Trilling
Gasuttagslåda
Gasuttag singel
Gaslarm och slavar
TMA
Nödavstängningslåda Plus I-4 gaser
Tvåstegsregulator Aspira
Regulator för medicinska gaser
Gasflaskkärra
1x 20l flaska
2x10l flaskor
Gasflaskkärra
2x 20l flaskor
3x 10l flaskor
2x20l + 1x10l
4x10l flaskor
Snabbkopplingar
Honor/hanar
Slangar
för medicinska gaser
Förgreningsuttag
Avstängningsventiler
Gaskloss med NIST-kopplingar
 
 

OPERATIONSLAMPA
SimLed 5000/7000


All ljusinställning kan utföras sterilt
via progammering av standard
sterilhandtag! Tysktillverkad Aluminiumhus, riktigt glas

OPERATIONSLAMPA
SimLed 450/500/700


All ljusinställning kan utföras sterilt
via progammering av standard
sterilhandtag! Tysktillverkad Aluminiumhus, riktigt glas

PLIO SKÄRMVÄGG

Takmonterade skärmväggar i lättviktsaterial. Inga hjul som blokerar golvyta ger lättstädade vårdrum.
Tål sjukhusets alla rengöringsmedel

provi-DOCK

Apparatvagn med välorganiserad utrustning. Stabil, dockar till flertalet sängar, 3 storlekar.
Många tillbehör för pumpar, ventilatorer, infusion. Hyllor, eluttag, monitorfästen m.m. CE-märkt