Vårt företag

Aspira Medical AB är verksamt inom området
medicinteknisk utrustning.

Med egen tillverkning och ett stort antal
agenturprodukter är vi idag marknadsledande
inom många av våra produktområden.

Våra kunder är Landsting med sjukhus och
vårdcentraler, privat sjukvård, hälsocentraler
och vårdhem.

Vi hjälper er hitta rätt medicinteknisk utrustning
och vi har kontakt med entreprenörer som hjälper
er med installationen

OPERATIONSLAMPA
SimLed 5000/7000


All ljusinställning kan utföras sterilt
via progammering av standard
sterilhandtag! Tysktillverkad Aluminiumhus, riktigt glas

OPERATIONSLAMPA
SimLed 450/500/700


All ljusinställning kan utföras sterilt
via progammering av standard
sterilhandtag! Tysktillverkad Aluminiumhus, riktigt glas

Med anledning av spridningen av COVID-19
har vi under denna länk sammanställt delar av vårt produktsortiment där vi upplevt ökad efterfrågan.

Hämta PDF fil här

provi-DOCK

Apparatvagn med välorganiserad utrustning. Stabil, dockar till flertalet sängar, 3 storlekar.
Många tillbehör för pumpar, ventilatorer, infusion. Hyllor, eluttag, monitorfästen m.m. CE-märkt