Lustgasutrustning NewLife-70 förlossning

NewLife-70

Lustgas-analgesiutrustning, för förlossningsavdelningen

NewLife-70 är en komplett lustgasutrustning speciellt framtagen för analgesi inom förlossningsvården. NewLife-70 består av en mixer, en demandventil samt ett slangset som optiskt visar gasmatning av oxygen och lustgas.
En flushknapp kan aktiverad av personal (hålls intryckt) och utrustningen ger då 100% oxygen vid inandning.

NYHETER!