Teknik och Service

Medicinsk teknik 

Aspira Medical är ett renodlat medicintekniskt företag, vår produktmix består av ett stort antal agenturprodukter och medicintekniska produkter.

Vi har mycket lång erfarenhet av medicinsk teknik och våra produkter levereras till kunder i hela Sverige.
Som leverantör ställs vi inför mycket höga krav från kunder och myndigheter, vår organisation är därför anpassad för att på bästa möjliga sätt uppfylla dessa krav.

Vårt åtagande börjar redan innan leverans, oftast på planeringsstadiet, och sträcker sig långt utöver garantitid med lagerhållning av reservdelar under produktens förväntade livslängd.

Vårt mål är att ha nöjda kunder som kommer tillbaka till oss med god erfarenhet av våra tidigare leveranser.

Service

All medicinteknisk utrustning, kräver förr eller senare någon form av underhåll. Vår tekniska personal utför på uppdrag från våra kunder service på medicinteknisk utrustning.

Serviceuppdragen verkställs oftast i vår egen medicintekniska serviceverkstad i Borlänge. Viss fast installerad utrustning kan inte monteras ner därför servar vi denna typ av utrustning, på plats ute hos våra kunder.

Installation

En del av våra produkter kräver ett montage som föregås av ett byggnadstekniskt ingrepp. Detta montage utförs i regel av sjukhusets anlitad byggentreprenör. Vår tekniska personal finns med i processen och tillsammans med brukaren, sjukhusets tekniska avdelning och byggentreprenör, finner vi den optimala placeringen av försörjningscentraler, lampor, droppställningar, värmetak mm.

Slutmontage av Operationslampor, kirurg- anestesi- IVA pendlar görs oftast av vår egen personal, i samband med detta trimmas bromsar och leder för optimal funktion.

NYHETER!