Ondal monitorarmar

Armar för mindre monitorer finns på sidan Infusionsstativ under IT och monteringslösningar

Monitorarm

Ondal ACROBAT 3000

Belastning upp till 30kg

Monitorarm

Ondaspace

Belastning upp till 40kg

Ondal CEMOR

För diagnostisk bildvisning

Optimal lösning för 1-8 monitorer

VarioView armsystem

För en eller två platta monitorer

SpacePoint uttagscentral Ondal

NYHETER!