Syrgasslang / tillbehör

Oxygenslang

För sjukhus och hemsjukvård

Slangar som kopplas mellan oxygenflödesmätare/oxygenkoncentrator och patient på sjukhus eller i hemsjukvård skall vara CE-märka som klass 2A medicintekniska produkter. Dessa slangar transporterar medicinsk gas till patienten och då måste dessa uppfylla normen EN 13544-2: Respiratory therapy equipment – Part 2: Tubing and connectors.
Icke CE-märkta slangar får inte används inom sjukvården för medicinsk gas.

NYHETER!