O2matic - automatisk syrgasreglering

Traditionell syrgasbehandling är tidskrävande

Traditionell syrgasbehandling görs idag genom att vårdpersonalen manuellt läser av patientens syrgasmättnad (SpO2), justerar syrgasflödet och läser av flödesmätaren på en flödesindikator.

Den danskutvecklade O2matic PRO100 övervakar och doserar automatiskt syrgas baserat på patientens SpO2 värde. O2matic PRO100 håller enligt studier patientens syremättnad inom rätt målområde 85% av tiden, medan detta bara är fallet under 47% av tiden vid manuell behandling (*Hansen et al, 2018).

*Finns att läsa här

Automated oxygen control with O2matic® during admission with exacerbation of COPD

(This article was published in the International Journal of COPD)

Ejvind Frausing Hansen (1) Jens Dahlgaard Hove(1) Charlotte Sandau Bech (1)

Jens-Ulrik Stæhr Jensen (2)

Thomas Kallemose (3)

Jørgen Vestbo (4)

1 Medical Unit, Amager and Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark;

2 Medical Department, Herlev and Gentofte Hospital, Copenhagen, Denmark;

3 Clinical Research Center, Amager and Hvidovre Hospital, Copenhagen, Denmark;

4 School of Biological Sciences, University of Manchester

   and Manchester University NHSFoundation Trust, Manchester, UK

Introduktion O2matic

Sammanfattning O2matic studie

NYHETER!