Medicinska gasanläggningar

Tömningscentral AGS 35/50

Helautomatisk tömningscentral för medicinska gaser

AGS 80P

Helautomatisk tömningscentral för medicinska gaser

Singalmatic

Drifttrycksregulator

HEYER

Övervakningsenhet/larm för O2 och CO2

Dialmatic Plus & Dialmatic Plus RMO för 2-4 gaser

Tryckövervakare

Rörkanal

För medicinska gasrör

Gasuttag singel

Gasuttag från Aspira Medical är konstruerade för en pålitlig och säker tillförsel av medicinsk gas till medicinteknisk utrustning. Några typiska installationer är på sjukhus, i ambulanser, i vårdrums-paneler, i försörjningspendlar eller i annan konfiguration där det finns behov av att administrera medicinska gaser till patienten.

Gaslarm med pekskärm TFT 4,3″

Larmsystem för medicinska gasanläggningar för upp till 2 gaser via kontaktmanometer alt. 3 gaser via tryckgivare 4-20 mA.

Optiskt och akustiskt larm vid övre och undre larmgräns samt vid strömbortfall.

Larmsystem för medicinska gaser TFT 5” med pekskärm

Larmsystem för medicinska gaser, 8 ingångar för kontaktmanometer, 8 ingångar för tryckgivare 4-20 mA.

Optiskt och akustiskt larm vid övre och undre larmgräns samt vid strömbortfall.

Larmsystem för medicinska gaser

Larmsystem för medicinska gasanläggningar för upp till 8 gaser via kontaktmanometer alt. 6 gaser via tryckgivare 4-20 mA.
Larm vid övre och undre larmgräns för varje gas.

Nödavstängningslåda Plus för 1-4 medicinska gaser

Aspiras nödavstängningslådor är avsedda för placering på vägg i t ex korridor, för snabb brytning av gastillförseln på salar och andra behandlingsenheter i nödsituationer.
Innehåller 1-4 fullflödesventiler i valfri kombination för medicinska gaser.

Tvåstegsregulator Aspira

Regulator för medicinska gaser

Aspiras regulator är avsedd för gasflaskor eller flaskramper för medicinska gaser. Reglerar flasktrycken i två steg till ett jämnt gastryck för det sjunkande tryckfallet när en gasflaska töms.
Tvåstegsregulatorn ger stabilitet åt gastrycket som är ett krav för att uppnå bra funktion på medicinska applikationer.

Gasflaskkärra

2 x 20 L flaskor
3 x 10 L flaskor
2 x 20 L + 1 x 10 L
4 x 10 L flaskor

Slangar för medicinska gaser

Aspira Medicals slangar är tillverkade i polyvinylklorid med polyesterarméring.
Färger och dimensioner är enligt vedertagen standard för medicinska gaser.

Förgreningsuttag

Avstängningsventiler

Kulventiler för medicinska gaser

Låsbar rörledningsventil avsedd för medicinska gaser.
Avstängningsventilen är avsedd att monteras rörledningsystem i sjukhus.

Gaskloss för medicinska gaser

Gaskloss används för att på ett enkelt sätt kunna ansluta slangar från t.ex försörjningspendlar till sjukhusets
rörsystem för medicinska gaser.

NYHETER!