Lustgasutrustning NewLife -50 procedursmärta

Lustgasutrustning NewLife -50 procedursmärta

Att ge lustgas vid smärta är en säker och effektiv metod för att lindra lidande i samband med smärtsamma procedurer.
NewLife -50 är en komplett analgesiutrustning speciellt framtagen för smärtlindring vid procedursmärta.
Utrustningen ger en gasblandning av 0-50 % lustgas i oxygen.

NewLife -50 utgör ett kostnadseffektivt alternativ till gasflaskor med färdig gasblandning 50% syrgas / 50% lustgas,
ex. Kalinox (Air Liquide), Livopan (Linde Healthcare), och Latox (Strandmöllen)

NYHETER!