Övriga produkter

Sam Rullstol

Säker patienttransport inom sjukhuset med Sam Sullstol

Förgreningsuttag

Slangar för medicinska gaser

Aspira Medicals slangar är tillverkade i polyvinylklorid med polyesterarméring.
Färger och dimensioner är enligt vedertagen standard för medicinska gaser.

Gasflaskkärra

2 x 20 L flaskor
3 x 10 L flaskor
2 x 20 L + 1 x 10 L
4 x 10 L flaskor

NYHETER!